Μέτρα προστασίας κατά των ransomware

ransomw

 Καθώς τα περιστατικά επιθέσεων ransomware αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα (το 2016 αυξήθηκαν κατά 167 φορές σε σχέση με το 2015), ακολουθούν παρακάτω κάποιες βασικές οδηγίες, για την προστασία του υπολογιστή μας από αντίστοιχες επιθέσεις.

  1. Δεν αποθηκεύουμε σημαντικά έγγραφα αποκλειστικά και μόνο στον υπολογιστή μας.

  2. Διαθέτουμε δύο τουλάχιστον αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας. Ένα σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (DVD, USB φλασάκι, εξωτερικό σκληρό δίσκο) και ένα στο διαδίκτυο (Dropbox, Google Drive, κλπ)

  3. Δεν έχουμε την εξωτερική μονάδα αποθήκευσης μόνιμα συνδεδεμένη στον υπολογιστή μας, αλλά την συνδέουμε για να πάρουμε μόνο τα αντίγραφα ασφαλείας και στην συνέχεια την αποσυνδέουμε.

  4. Την ίδια τακτική εφαρμόζουμε και με τις εφαρμογές online αποθήκευσης (Dropbox, Google Drive), τις οποίες ανοίγουμε μόνο για να γίνει ο συγχρονισμός των αρχείων και στην συνέχεια τις ξανακλείνουμε.

  5. Φροντίζουμε ώστε το λειτουργικό μας σύστημα και οι εφαρμογές μας να είναι πάντα ενημερωμένες και ότι έχουμε εγκαταστήσει τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας.

  6. Χρησιμοποιούμε κάποια εφαρμογή ad block για την αποφυγή εμφάνισης "ύποπτων" διαφημίσεων στον browser μας (Google Chrome, Mozilla Firefox, κλπ).

  7. Δεν ανοίγουμε ποτέ emails αν δεν γνωρίζουμε τον αποστολέα τους, όσο σημαντικά και αν φαίνονται (π.χ. ότι περιέχουν κάποιο τιμολόγιο).

  8. Δεν κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας τα συνημμένα, από "ύποπτα" ή διαφημιστικά emails.

  9. Δεν κάνουμε click στις συνδέσεις (links) "ύποπτων" emails.

  10. Χρησιμοποιούμε κάποιο αξιόπιστο (κατά προτίμηση όχι δωρεάν) πρόγραμμα antivirus, το οποίο να λαμβάνει και να εγκαθιστά μόνο του τις τελευταίες ενημερώσεις και να διαθέτει real-time σαρωτή.